Historia Oddziału


Oddział Skała położony jest w malowniczych obszarach Jury Krakowsko-Częstochowskiej na obrzeżu Ojcowskiego Parku Narodowego sięgający w kierunku wschodnim Słomnik.

Oddział Skała powstał w wyniku podziału Oddziału Olkusz w 1999 roku Oddział Skała został zarejestrowany pod numerem 404 z przynależnością do Okręgu Kraków.

Aktywnymi członkami założycielami Oddziału byli Józef  Baranek, Jan Domagalski, Józef Domagalski, Emil Dudziński, Ryszard Knapik, Kazimierz Kulesa, Adam Skołudzki, Marian Włodarczyk.

Siedziba w pierwszych 2 -latach  dzięki życzliwości oraz dużego zaangażowania osobistego mieściła  się w prywatnym domu u Kolegi  Józefa Baranka / punkt wkładań  oraz  miejsce do otwierania  zegarów.

Od początku powstania skład Oddziału  tworzyły dwie Sekcje - Skała  oraz Miłocice od 2009 roku Miłocice  zmieniła  nazwę  na Słomniki. Pierwszym Prezesem  Oddziału  został  Emil Dudziński  funkcje tą  pełni nadal. Oddział  w minionym  okresie  zakupił  kabinę transportową  dla gołębi  oraz  dzięki  pomocy Urzędom Miejsko-Gminnym  w Skale i Słominkach  mamy dobrze zorganizowane punkty wkładań  oraz  świetlice Oddziału  w  Skale.

1.07.2011 do Oddziału dołączyli  Hodowcy z okolic Mechowa  i Kępia , obecnie Oddział liczy 134 hodowców.
            

    

 

Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl